Het bestuur kan nu streefniveau’s instellen bij iedere tests. Er is een minimum niveau en een hoog niveau. Met behulp van deze niveau’s geeft Pillars een automatisch label bij het resultaten overzicht van de medewerker.

Als de medewerker lager heeft gescoord dan het minimum niveau, dan krijgt hij/zij daarvan melding op de pagina ‘Advies’. Deze medewerker kan vervolgens in overleg met de schoolleiding beslissen welke stappen er genomen kunnen worden om deze competenties te verbeteren.

Bij een score hoger dan het hoge niveau, wordt de medewerker erop geattendeerd dat het wellicht handig is om kennis te gaan delen over dit onderwerp met het team. Ook hopen wij dat dit resulteert in een zinvol gesprek hierover met de schoolleiding.

De insteek van Pillars is steeds dat het testen van competenties resulteert in gerichte gesprekken met de schoolleiding over de vervolgstappen.