29mei/20

Communicatie medewerkers

De communicatie met medewerkers is nu makkelijker. Er wordt nu een lijst met accounts getoond waarin je een selectie kunt maken. Vervolgens kun je deze medewerkers e-mailen. Er zijn drie verschillende templates om mee te beginnen: uitnodigen, herinneren en een welkom email. Deze templates kun je nog aanpassen, of je kunt met een lege email beginnen.

Als je klaar bent met het bericht, kun je deze gemakkelijk via Pillars versturen naar alle betreffende medewerkers. Handig toch?

16mrt/20

Streefniveau’s bij tests

Het bestuur kan nu streefniveau’s instellen bij iedere tests. Er is een minimum niveau en een hoog niveau. Met behulp van deze niveau’s geeft Pillars een automatisch label bij het resultaten overzicht van de medewerker.

Als de medewerker lager heeft gescoord dan het minimum niveau, dan krijgt hij/zij daarvan melding op de pagina ‘Advies’. Deze medewerker kan vervolgens in overleg met de schoolleiding beslissen welke stappen er genomen kunnen worden om deze competenties te verbeteren.

Bij een score hoger dan het hoge niveau, wordt de medewerker erop geattendeerd dat het wellicht handig is om kennis te gaan delen over dit onderwerp met het team. Ook hopen wij dat dit resulteert in een zinvol gesprek hierover met de schoolleiding.

De insteek van Pillars is steeds dat het testen van competenties resulteert in gerichte gesprekken met de schoolleiding over de vervolgstappen.

08dec/19

Grote update Pillars

We hebben een grote update uitgebracht! Er zijn verschillende overzichten en grafieken verbeterd. Ook is er nu een zij-menu bij het bestuur en bij medewerkers van de school. De styling van de vragenlijsten is sterk verbeterd.

We wensen alle onderwijsprofessionals in Nederland prettige feestdagen!

12okt/19

Locatie en functie van devices

Pillars maakt het nu mogelijk om de locatie en functie van devices op te slaan bij Hardware.

Zo kun je bij locatie bijvoorbeeld “Laptopkar” of “Kantoor IB” invullen.

Bij functie kun je aangeven of het een device betreft van een leerling, medewerker of de directie.

Handig toch? Natuurlijk zijn deze invulvelden wel optioneel.

28aug/19

Testresultaten medewerkers

De schoolleiding kan nu gemakkelijker de testresultaten van medewerkers inzien en deze vergelijken met de resultaten van de school en het bestuur. Je kunt nu in de tabel met enquête resultaten niet alleen de inzending, maar ook de grafiek zien van de betreffende medewerker.

In deze grafiek wordt de medewerker vergeleken met de resultaten van de school en het bestuur.

Stap 1. Ga naar Enquêtes en open een deskundigheid enquête

Stap 2. Ga naar de tabel weergave (2de knopje) en klik bij een medewerker op “Grafiek”

15aug/19

Grafieken van hardware

Er zijn grafieken toegevoegd aan Pillars, waarmee direct een goed inzicht wordt gegeven in de hardware van de school. Ook kan gelijk gezien worden of deze voldoet aan de vereisten.

Ga naar het scherm van de school. Ga naar het tabblad Hardware. Daar vind je een nieuw knopje Grafieken.