Module deskundigheid

De module deskundigheid levert waardevolle inzichten op in de deskundigheid van leerkrachten op het digitale vlak. Pillars meet deze vaardigheden op vier gebieden, die ook weer onderverdeeld zijn in deelgebieden. Pillars geeft duidelijke overzichten op de volgende gebieden en deelgebieden:

 1. ICT Geletterdheid
  1. ICT basisvaardigheden
  2. Informatievaardigheden
  3. Mediawijsheid
  4. Computational Thinking
 2. Pedagogisch Didactisch Handelen
  1. Instructie geven
  2. Laten Leren
  3. Toetsen
 3. Werken in de schoolcontext
  1. Registreren
  2. Volgen en verantwoorden
  3. Communiceren
 4. Persoonlijke Ontwikkeling
  1. Ontwikkelingen volgen in het vakgebied
  2. Delen van ervaringen

 

Medewerker accounts maken en uitnodigen voor deelname

Pillars heeft vragenlijsten ontwikkeld die de verschillende onderdelen in kaart brengen. De school kan medewerkers uitnodigen voor deelname door accounts te maken en daarna deze medewerkers per email uit te nodigen. Medewerkers kunnen inloggen in hun account door middel van Google / Microsoft inlog knoppen. Optioneel kunnen er accounts worden aangemaakt met email/wachtwoord combinaties.

Lijst met accounts
Emailen van uitnodigingen

Vragenlijst invullen

Medewerkers kunnen de vragenlijst invullen. Deze worden overzichtelijk getoond en kunnen stap voor stap worden ingevuld. Medewerkers worden geacht zich zo eerlijk mogelijk te beoordelen.

Vragenlijst invullen

Inzicht op de hoofdonderdelen

Pillars biedt duidelijk inzicht op de hoofdonderdelen. De gemiddelde score op elke hoofdonderdeel wordt getoond. Ook zie je de score afgezet tegen een vergelijkbare groep. Dit is voor scholen het bestuur, en voor het bestuur de landelijke gemiddelde score.

Score op hoofdonderdelen

Inzicht op de deelgebieden

Je kunt vervolgens gaan inzoomen op de hoofdonderdelen, en bekijken hoe er gescoord is op de deelgebieden. Hier wordt de informatie getoond in de vorm van een box plot. Deze box plot geeft informatie over de verdeling van scores binnen de school of het bestuur. Je kunt hieraan zien of de groep erg divers gescoord heeft, of dat er maar een kleine spreiding is in de behaalde scores.

Box plot van de deelgebieden

Overzicht medewerkers

Medewerkers zien, na het invullen van alle tests, een duidelijke score en advies per hoofdonderdeel. Medewerkers kunnen hiervan een overzichtelijke PDF genereren.

Advies op hoofdonderdelen medewerker

Inzoomen op deelgebieden

Medewerkers kunnen hun score nog verder analyseren door op de hoofdonderdelen in te zoomen. Ze zien dan hoe ze hebben gescoord ten opzichte van de school en het bestuur.

Medewerkers inzoomen op deelgebieden

Vragen hierover?

Heb je vragen hierover, of wil je jouw organisatie aanmelden voor Pillars, neem dan aub contact op.