De Rubric is een evaluatietool waarmee docenten kunnen worden geëvalueerd op zeven competentiegebieden. Het kan worden ingezet voor een jaarlijks evaluatiegesprek met de leidinggevende of door de intern begeleider op de school.