Overzicht Scholen

Overzicht Scholen

Scholen binnen het bestuur worden overzichtelijk getoond op een dashboard. De progressie per school wordt onderaan getoond in een voortgangsbalk

Resultaten Nulmeting

Resultaten Nulmeting

De resultaten van de nulmeting van alle scholen binnen het bestuur worden overzichtelijk getoond in een staafdiagram.

Pillars Score

Pillars Score

Per school wordt een overzichtelijk staafdiagram gemaakt met alle 4 Pijlers van het 4 in Balans Model

Pillars Score Hardware

Pillars Score Hardware

Per school wordt een overzichtelijk staafdiagram gemaakt met de gedetailleerde resultaten van het onderdeel Hardware (1 van de Pijlers van het 4 in Balans Model)

Budget Hardware

Budget Hardware

Op basis van de ingegeven normering berekent Pillars de ontbrekende hardware en het benodigde budget voor aanschaf van deze hardware

Pillars Score Deskundigheid

Pillars Score Deskundigheid

Per school wordt een overzichtelijk staafdiagram gemaakt met de gedetailleerde resultaten van het onderdeel Deskundigheid (1 van de Pijlers van het 4 in Balans Model)

Boxplot Deskundigheid

Boxplot Deskundigheid

De boxplot deskundigheid toont de resultaten van een deskundigheid test. Links staat het totaal en rechts daarvan deelgebieden binnen de test.

Cirkeldiagram Vragen Deskundigheid

Cirkeldiagram Vragen Deskundigheid

Per vraag in de deskundigheid test wordt er automatisch een cirkeldiagram gemaakt op basis van de ingezonden antwoorden.

Pillars Score Leermiddelen

Pillars Score Leermiddelen

Per school wordt een overzichtelijk staafdiagram gemaakt met de gedetailleerde resultaten van het onderdeel Digitale Leermiddelen (1 van de Pijlers van het 4 in Balans Model)

Bellengrafiek Leermiddelen

Bellengrafiek Leermiddelen

De bellengrafiek leermiddelen toont per vak de kwaliteit van leermiddelen (grootte van bel) met op de x-as de frequentie van gebruik en op de y-as de essentie voor het vak

Beoordeling Leermiddelen

Beoordeling Leermiddelen

Docenten kunnen leermiddelen uitgebreid beoordelen. De resultaten per vraag worden overzichtelijk weergegeven in cirkeldiagrammen

Pillars Score Organisatie

Pillars Score Organisatie

Per school wordt een overzichtelijk staafdiagram gemaakt met de gedetailleerde resultaten van het onderdeel Organisatie (1 van de Pijlers van het 4 in Balans Model)

Informatie & Berichten

Informatie & Berichten

Het bestuur kan informatie klaarzetten voor scholen. Dit is handig om bijvoorbeeld afspraken met toeleveranciers inzichtelijk te maken voor alle scholen.

Verwerkingsactiviteiten

Verwerkingsactiviteiten

Maak gemakkelijk een Register van Verwerkingsactiviteiten. Alle scholen kunnen de verwerkers direct inzien.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...