Pillars helpt je nu nog beter om de ICT-competenties van leerkrachten in kaart te brengen en om vervolgens via doelgerichte gesprekken de volgende stappen te zetten.

Zo bieden wij nu de mogelijkheid om de vragenlijsten van de versnellingsvraag van de Alpha Scholengroep te gebruiken voor het meten van ICT-competenties van leerkrachten. Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld in samenwerking met de PO Raad en Kennisnet voor het meten van ICT-competenties van leerkrachten.

 

Screenshot van de Pillars app --> nieuwe vragenlijst toevoegen
Screenshot van de Pillars app --> nieuwe vragenlijst toevoegen
Screenshot van de vragen die worden gepresenteerd aan leerkrachten
Screenshot van de vragen die worden gepresenteerd aan leerkrachten

In deze versnellingsvraag is te lezen:

"Hoe krijg je inzichtelijk over welke ict-vaardigheden leraren beschikken, wat hun niveau is en waar zij nog aan moeten werken? Met deze vragen stapte Alpha Scholengroep in Goes naar de PO-Raad. Zij diende een versnellingsvraag in, ondersteund door het merendeel van de coöperatie CPOZ in Zeeland....

...De vragenlijst is een middel om de basale ict-vaardigheden van leraren te meten. De uitkomst kan input vormen voor de gesprekscyclus met de leidinggevende en kan helpen bepalen welke wensen leraren hebben voor bij- of nascholing. Ook maakt het inzichtelijk wat er aan kennis en kunde nodig is binnen een schoolteam om goed les te geven met slimme inzet van ict. De vragenlijst is nadrukkelijk bedoeld om het gesprek aan te gaan, om bewustzijn te creëren en om ict-vaardigheden te ontwikkelen, niet om leraren ergens op ‘af te rekenen’."

Na het invullen van tests kan worden gedrukt op "Klaar met invullen"
Na het invullen van tests kan worden gedrukt op "Klaar met invullen"
Je krijgt dan een overzicht van de ingevulde testresultaten
Pillars helpt je een gesprek aan te vragen m.b.t. ICT-deskundigheid
Pillars helpt je een gesprek aan te vragen m.b.t. ICT-deskundigheid

Na het bekijken van testresultaten, kunnen leraren verschillende opties kiezen.

Zelfstudie

Deze knop leidt de leerkracht naar de Pillars website met daarop informatie over zelfstudie. Op de pagina staan veel links naar educatieve websites zoals Udemy.

Gesprek aanvragen

Met behulp van een korte vragenlijst krijgt de leerkracht hulp bij het indienen van een verzoek om de ICT-competenties te bespreken. Na het invullen van deze link krijgt de leerkracht en degene(n) met wie hij/zij het gesprek wil voeren een email. Hierin staat onder andere vermeldt of de leerkracht zijn testresultaten direct wil bespreken, of deze liever anoniem wil houden. Ook worden de verwachtingen van het gesprek duidelijk. De hulpvraag van de leerkracht wordt ook geformuleerd.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen? Neem dan aub contact op met Pillars via het contactformulier.

Wil je Pillars kosteloos inzien en kijken wat er allemaal mogelijk is met deze tool, kijk dan op onze demo pagina.