1. Home
 2. Docs
 3. School administrator
 4. Verwerkersactiviteiten beheren

Verwerkersactiviteiten beheren

Na het inloggen kun je vanaf de Startpagina naar de school toe waaraan je bent verbonden in Pillars. Klik op de school waarvan je de verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG wilt beheren. Je komt dan in het basisscherm van de school. Klik aan de linkerkant op het tabblad Verwerkingsactiviteiten om te starten. Je komt dan in het scherm
het Register van Verwerkingsactiviteiten van de school.

Beginscherm Register verwerkingsactiviteiten

Per verwerkingsactiviteit is een kaart toegevoegd, daarop wordt aangegeven of de verwerking voor het gehele bestuur geldt of alleen voor de school. Ook de datum van de verwerking is er opgenomen. Als je op Bekijk klikt kun je de gegevens met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens inzien. Per verwerking zijn er 10 tabbladen, namelijk:

 • VVW. – Verwerkingsverantwoordelijke
 • G.VVW – Gezamenlijke verantwoordelijke
 • F.G. – Functionaris Gegevensverwerking
 • V.A. – Verwerkingsactiviteit
 • C.B. – Categoriën van betrokkenen, verwerkers en andere ontvangers
 • T.O.M. – Technische en Organisatorische Maatregelen
 • R.v.B. – Rechten van de betrokkene
 • B.T. – Bewaartermijnen
 • G.B. – Gegegvensbronnen en brondocumenten
 • B.I.V. – BIV Classificatie

Al deze schermen kunnen ingevuld en bewerkt worden en leveren met elkaar een compleet en overzichtelijk beeld van de verwerking. Op het beginscherm Register van Verwerkingsactiviteiten kun je ook via de knop links bovenaan een Verwerkingsactiviteit Toevoegen. Deze is dan zichtbaar voor de school en het schoolbestuur. Voor een compleet overzicht alle tabbladen invullen en Bewaren.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?