1. Home
  2. Docs
  3. School administrator
  4. Leermiddelen beheren

Leermiddelen beheren

Na het inloggen kun je vanaf de Startpagina naar de scholen toe waaraan je bent verbonden in Pillars. Klik op de school waarvan je de digitale leermiddelen wilt bewerken. Je komt dan in het basisscherm van de school.
Klik aan de linkerkant op het tabblad Digitale Leermiddelen om deze te gaan beheren.

Digitale leermiddelen per school

Op het basisscherm Digitale leermiddelen zie je een overzicht van de ingevoerde digitale leermiddelen op deze school. Op de verschillende kaarten zijn de totalen van de diverse soorten digitale leermiddelen te zien.
Per kaart kun je bovendien makkelijk een digitaal leermiddel toevoegen. Dit doe je door op het + teken onderaan de kaart te klikken. Er opent zich dan een invulscherm waarop alle belangrijke gegevens ingevuld kunnen worden.

Aan de bovenkant van dit scherm, onder de naam van de school, vind je achtereenvolgens de volgende tabs:

  • Kaarten met totalen
  • Lijst met digitale leermiddelen
  • Download lijst met digitale leermiddelen
  • Settings digitale leermiddelen
  • Digitaal leermiddel toevoegen

Lijst met digitale leermiddelen

We kijken eerst naar de lijst met digitale leermiddelen. Hierin zijn alle ingevoerde digitale leermiddelen opgenomen per vak, met naam, leverancier, aantal licenties enz. Klik je op Toon info dan opent er een scherm met informatie over de groepen die dit digitale leermiddel gebruiken, welke functies het leermiddel heeft en of het voldoet aan de gewenste kwaliteitsnormen.

Lijst met digitale leermiddelen per school

Per digitaal leermiddel kun je de informatie bewerken door links onderaan op de knop Bewerken te klikken. Dan kan de informatie worden toegevoegd en opgeslagen.

Gegevens per digitaal leermiddel

Download lijst met digitale leermiddelen

We gaan nu naar de tab Download lijst met digitale leermiddelen. Met één druk op de knop download je hier de opgeslagen lijst vanuit Pillars. De download betreft een CSV-bestand. Dit bestand kun je dan makkelijk mailen of openen in Excel of Google Sheets.

Settings digitale leermiddelen

Elk digitaal leermiddel kent minimaal drie functionaliteiten, namelijk Instructie, Oefenen en Toets. In dit scherm bestaat de mogelijkheid om een vierde functionaliteit toe te voegen.

Settings digitale leermiddelen instellen

Digitaal leermiddel toevoegen

Voor het toevoegen van een digitaal leermiddel gebruik je de tab met het + teken. Als je erop klikt opent er een dropdownlijst. Klik op het vak waarvoor je een digitaal leermiddel wilt toevoegen. Er opent dan een scherm waarop alle gegevens ingevuld kunnen worden.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?