1. Home
  2. Docs
  3. School administrator
  4. Deskundigheid invullen

Deskundigheid invullen

Onder het tabblad Deskundigheid kan de schoolleiding een waardeoordeel geven over drie zaken betreffende de deskundigheid:

  • Gemiddelde deskundigheid van leerkrachten op het gebied van ICT en digitale leermiddelen
  • Leerkrachten hebben ondersteuning of training nodig op het gebied van digitale leermiddelen
  • Beoordeling van de gemiddelde effectiviteit van digitale leermiddelen op jouw school

Door op “Bewerken” te klikken open je het formulier. Hier kun je een oordeel geven over de stand van zaken op de school.

Deze vlakken worden ook op andere manieren belicht in Pillars. Zo zijn er verschillende deskundigheidstests die de competenties van leerkrachten in kaart brengen. Het is aan het bestuur om vast te stellen of zij ook het waardeoordeel van de directie op dit vlak willen laten meewegen in de puntentelling.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?