1. Home
  2. Docs
  3. Bestuur administrator
  4. Enquêtes instellen

Enquêtes instellen

Je kunt enquêtes instellen bij Communicatie en dan Enquêtes.

De enquêtes worden getoond op de pagina als tegels. Je ziet de titel van de enquêtes en informatie hierover.

Tegels met een groene rand aan de onderkant zijn actieve deskundigheid tests. Deze tests zijn dus zichtbaar op de startpagina van alle gebruikers binnen het bestuur. Gebruikers kunnen deze tests invullen en daarna hun resultaten vergelijken met de resultaten van anderen. Tegels met een rode rand zijn (nog) niet actief.

Blanco enquête

Bij de knop Toevoegen vind je de optie blanco enquête toevoegen. Deze optie geeft je de mogelijkheid om een volledig zelfgemaakte enquête op te stellen. Het voordeel hiervan boven bijvoorbeeld Google Forms of SurveyMonkey is dat je hiermee automatisch de enquête kunt beveiligen (inlog vereist) en de profielinformatie van gebruikers direct toegevoegd krijgt aan de vergaarde informatie.

Standaard krijg je de school, de organisatie, het email adres en naam van de persoon die de enquête heeft ingevuld. Als diegene toestemming heeft verleend aan het delen van profielinformatie, dan worden hieraan nog meer velden toegevoegd, zoals de leeftijd, het dienstverband en de functie. Een ander voordeel is dat de enquête direct zichtbaar en toegankelijk is voor overige leden van het bestuur, en de resultaten ook op schoolniveau zichtbaar zijn (alleen de resultaten van de medewerkers van die school worden daar zichtbaar).

Je kunt met behulp van de Toolbox de vragenlijst samenstellen. Aan de linkerkant bevinden zich verschillende vraagtypes die je in de pagina kunt slepen. De vraag kun je vervolgens volledig ontwerpen, kijk daarbij ook naar alle opties aan de rechterkant. Hier vind je zeer uitgebreide opties. Je kunt verschillende pagina’s maken en zelfs een quiz met tijdmanagement. Geef de enquête een naam en sla deze op met de knop “Save Survey”.

Je krijgt dan een link naar de enquête. Je kunt deze link zelf distribueren via email of andere communicatie naar de gewenste doelgroep. Zodra mensen de enquête invullen, zul je resultaten zien binnenkomen in de tabel en de overzichtpagina met grafieken.

De resultaten komen in een tabel (onder de tweede knop boven). Hierin staan niet standaard alle zichtbare kolommen. Bij “Zichtbare kolommen” kun je instellen welke velden je wilt zien in het overzicht. Je kunt de resultaten gemakkelijk downloaden naar Excel met behulp van de knoppen boven.

Bij grafieken zie je van iedere vraag een Pie-Chart, indien het vraagtype zich daarvoor leent (ja/nee = boolean, rating, radiogroup of checkbox).

Er is een optie op de vragenlijst toegankelijk te maken voor niet-ingelogde gebruikers. Indien je deze optie kiest, zullen er niet automatisch gegevens van de gebruikers worden toegevoegd aan de enquête.

Deskundigheid tests

Bij enquête toevoegen vind je de optie Deskundigheidstest Pillars en Deskundigheidstests Alpha Scholengroep. Het is mogelijk om alle deskundigheidstests te gebruiken, maar er is overlap tussen de twee mogelijkheden. Daarom adviseren we om maar 1 van beide opties te kiezen.

De Pillars deskundigheidstests volgen de onderdelen zoals ze zijn gepresenteerd door Kennisnet in het artikel “Wat is ICT-bekwaamheid?”. De onderdelen zijn ICT (basis) vaardigheden, Pedagogisch Didactisch Handelen, Werken in de schoolcontext en Persoonlijke Ontwikkeling. Deze tests zijn dus vrij breed. De deskundigheidstests van Alpha Scholengroep zijn ontwikkeld tijdens een versnellingsvraag in samenwerking met de PO raad. Ze maken inzichtelijk over welke ict-vaardigheden de leraren beschikken.

Maak een nieuwe test. Deze is nog niet actief en nog niet zichtbaar voor medewerkers. Als je de test wilt bekijken, klik dan op Bekijken. Als je deze test actief wilt maken en beschikbaar voor de hele organisatie, klik daarna op Bewerken.

De inhoud van de vragen kan eventueel worden bewerkt. Er kunnen vragen worden toegevoegd en verwijderd in de Toolbox. Hou er echter rekening mee dat Pillars bepaalde “Markers” in het “Name” veld van de vraag gebruikt. Hiermee kunnen we onderscheid maken tussen onderdelen in de vragenlijst.

Zie bijvoorbeeld deze vraag over het gebruik van ict-voorzieningen. Het “Name” veld is “ictKnowledge-question2”. Dit zie je bij alle vragen op dit onderdeel (pagina heeft ook deze naam). Het stukje “ictKnowledge” wordt later door de code in Pillars herkend en hiermee kan de vraag worden opgeteld in de juiste subcategorie. Dit wordt later duidelijk als je de boxplot grafiek ziet van de resultaten. Als je dus besluit om een nieuwe vraag toe te voegen aan dit onderdeel, zorg er dan voor dat het “Name” veld begint met het onderdeel (zie pagina of andere vragen) en een “-“. Daarna een logisch nummer of text (moet uiteindelijk wel uniek zijn in de vragenlijst, er mogen geen duplicate “Name” fields zijn.

Je kunt de vragenlijst actief maken door de checkbox “Is actieve deskundigheidstest?” aan te vinken. Er wordt een foutmelding gegeven als er al een andere vragenlijst op hetzelfde onderdeel actief is. In dat geval moet je eerst de oude vragenlijst deactiveren.

De resultaten van een deskundigheidstest komen net als een blanco enquete binnen in een lijst met resultaten. Hier kun je ook weer zichtbare kolommen instellen en de Pie-Charts bekijken. Er is echter nog een overzicht beschikbaar die de verdeling van inzendingen op de verschillende onderdelen analyseert. Zo kun je snel zien waar de meeste problemen zijn. Aan de linkerkant staan de resultaten van de hele test. De balken daarna geven verschillende onderdelen van de test weer. In onderstaand voorbeeld is de test “ICT Geletterdheid”, en de onderdelen zijn “ICT Basisvaardigheden”, “Informatievaardigheden”, “Mediawijsheid” en “Computational Thinking”. De uitersten worden weergegeven in de zogenaamde “Outliers”. De bulk van gebruikers heeft geantwoord in de box. Dit is de middenmoot (P25 en P75). Je ziet ook de mediaan, het resultaat waar 50% van de mensen onder en boven hebben gescoord.

Andere vragenlijsten

Je vindt nog 3 andere vragenlijsten:

  • Observatie-instrument voor optimaal leerrendement uit ICT-gebruik
  • Beoordelingsinstrument adhv Rubrics
  • Beoordeling van Leermiddelen

De eerste twee kun je opvatten als aanvullende deskundigheidstests, maar dan bedoeld vanuit een observatie-setting. Het is de bedoeling dat deze vragenlijsten worden ingevuld door de docent en ook een begeleider / observator. Zo kun je de deskundigheid niet alleen door docenten zelf laten beoordelen, maar ook docenten laten beoordelen.

Het observatie-instrument voor optimaal leerrendement uit ICT-gebruik kan worden ingezet tijdens een lesobservatie. De docent en de begeleider / observator kunnen daarna de vragenlijst samen nalopen en in Pillars toevoegen. Dit moet de docent zelf doen. De Rubric is een zeer uitgebreide vragenlijst die de competenties van leerkrachten gedetailleerd in kaart brengt. Het is toepasselijk bij een periodische review van een docent. Het geeft informatie over de algemene kwaliteiten, en niet zozeer op het gebied van ICT kennis. Toch is dit natuurlijk wel relevant want zaken als klassenmanagement kunnen overheersen en het optimale gebruik van ICT in de klas in de weg staan.

Beoordeling van leermiddelen

Een vreemde eend in de bijt is de vragenlijst “Beoordeling van leermiddelen”. Toch is dit ook een enquete en daarom hier te vinden. Het is echter geen deskundigheidstest, maar een instrument voor docenten om leermiddelen te beoordelen.

Bij deze enquete komen de resultaten ook weer binnen in een tabel en zijn de Pie-Charts weer beschikbaar. Er is echter nog een grafiek beschikbaar.

Deze grafiek geeft per vak aan:

  • hoe vaak de leermiddelen van dit vak worden gebruikt (op de x-as)
  • hoe noodzakelijk de leermiddelen voor dit vak zijn (op de y-as)
  • de grootte van de bubbel wordt bepaald door het gemiddelde oordeel op de verschillende vlakken (grote bubbel geeft aan dat het leermiddel goed is)
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?